Služby

Zpracujeme Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)  či stavební rozpočet pro Váš rodinný dům, byt, bytový dům či jiný objekt. PENB potřebujete při výstavbě, rekonstrukci, prodeji či pronájmu nemovitosti.

Jaké služby nabízíme?

 • Zpracujeme průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Zaměříme stávající stav a zhotovíme potřebné podklady
 • Zpracujeme stavební rozpočet či kalkulaci pro váš dům

Více informací

Dotazy

Jaké podklady potřebuji pro zpracování PENB?

 • fotografie vnějšího pláště budovy ze všech světových stran
 • adresa budovy (místo, ulice, číslo popisné a orientační, PSČ)
 • účel, pro který je budova využívána
 • parcelní číslo
 • identifikační údaje vlastníka/stavebníka
 • plán, situace stavby s orientací na světové strany
 • technická zpráva včetně části týkající se vytápění
 • půdorysy jednotlivých podlaží (s rozměry)
 • řezy (průřez budovou s jednotlivými patry)
 • pohledy
 • způsob vytápění a ohřevu teplé vody (použité palivo, výkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
 • popis vzduchotechnického zařízení nebo rekuperační jednotky, vč. hlavních technických parametrů
 • popis solárních systémů
 • fotografie technických zařízení (kotel, solární systém, klimatizace, atp.)

Technická zpráva, půdorysy, řezy a pohledy musí obsahovat informaci o skladbě podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí, typech oken (svislých a střešních), balkonových a vchodových dveří a jejich zasklení (dvojsklo, trojsklo).

V případě, že dokumentace není vůbec dostupná, je třeba objekt zaměřit.

Kdo musí mít energetický štítek a proč?

Průkaz musí pořídit majitel domu nebo bytu tehdy, pokud jej prodává. U pronájmu bytu začne povinnost platit až od roku 2016. Většina novostaveb už štítek má, týká se to tedy hlavně starších nemovitostí. Smyslem energetických štítků je ukázat, jak by se dalo ušetřit na vytápění a spotřebě energií (elektrice a plynu). Štítek je pouze úřední doklad, jde o dvě stránky A4 (plus další stránky příloh s výpočty), na samotný dům ho lepit nemusíte.

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ) jsou od 1. 1. 2013 povinni:

a) zajistit zpracování průkazu
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (např. bytu),
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících
se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se
nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních
a reklamních materiálech při
1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

Vlastník ucelené části budovy (např. bytu) je od 1. 1. 2013 povinen:

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě
jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících
se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji ucelené části budovy,
2. od 1. ledna 2016 pronájmu ucelené části budovy.

Jaké změny v legislativě platí od července 2015?

Omezení povinností pro budovy starší roku 1947
„Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, u které nebyla po 1. lednu 1947 provedena větší změna dokončené budovy.“ Větší změna budovy je vysvětlena v následujících odpovědích.

Nová povinnost pro některé rekreační stavby
Nově bude stávající výjimka platit pouze „u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání.“

Nová povinnost pro rozestavěné budovy
Nově bude nutné opatřit PENB i ke kolaudaci rozestavěných budovy, které tuto povinnost neměly při jejich schvalování.

Nová povinnost při výměně kotlů na vytápění a ohřevu teplé vody
Nově bude nutné opatřit PENB nejen při provedení tzv. Větší změny dokončené budovy (viz další odpovědí), ale také při výměně uvedených technologií.

Zvýšení postihů za nesplnění povinností opatřit PENB, případně ho zveřejnit v inzerci
Zvýší se maximální úroveň sankce pro vlastníka (fyz. osobu) budovy za nepořízení průkazu na 100tis Kč. Stejná pokuta může být udělena zprostředkovateli prodeje či pronájmu budovy, za neuvedení klasifikace en. náročnosti v informačních a reklamních materiálech.
(Realitní kanceláře ale nadále nemají povinnost PENB zpracovat, proto pokud Průkaz nedostanou od vlastníka budovy, mají povinnost v inzerci uvádět nejhorší klasifikační stupeň G.)

Větší kontrola zpracovatelů PENB a termínů zpracování
Nově budou vypracované průkazy elektronicky evidovány, což umožní snazší kontrolu a omezí úpravy data pořízení průkazu. Každý průkaz bude mít unikátní číslo, podle kterého bude možné určit jeho zpracovatele.

Jak probíhá zpracování Energetického průkazu?

Zavoláte, napíšete, sdělíte nám základní informace -typ, velikost a umístění stavby, rozsah dostupných podkladů, majitele nemovitosti a účel zpracování Průkazu.

Po krátké přípravě se s Vámi spojíme, domluvíme podrobnosti, (zaměříme stavbu), zpracujeme průkaz

Průkaz Vám předáme osobně, případně pošleme poštou na dobírku. Stálým partnerům zasíláme vypracovaný průkaz s fakturou.

Ceník

 • Rodinný dům

  Všechny velikosti a dispozice

  1800 – 3200 Kč

  máte-li plány, 0 Kč
  zaměření Brno + 600 Kč
  zaměření do 30 km od Brna + 1000 Kč

 • Bytové domy

   

  5000 – 10000 Kč

  máte-li plány, 0 Kč
  zaměření Brno + 3000 Kč
  zaměření do 30 km od Brna + 4000 Kč

 • Komerční objekty

  Komerční objekty, restaurace, školy, nemocnice a ostatní

  individuální cena

  máte-li plány, 0 Kč
  zaměření Brno indiv.
  zaměření do 30 km od Brna indiv.

 • Stavební rozpočet

  Stavební rozpočet, soupis prací, kalkulace

  individuální cena

  Orientační cena za zpracování rozpočtu pro RD je 3-6 tis. Kč

Nejsme plátci DPH, cena je konečná

Kontakt

Bc. Michal Kancler

ENERGETICKÝ SPECIALISTA MPO č. 1494
AUTORIZOVANÝ STAVITEL č. 100 48 11

Šoustalova 15, 625 00 Brno

IČO: 70463310

Číslo účtu: 2201827003
Kod banky: 0800
Měna: CZK
IBAN: CZ37 0800 0000 0022 0182 7003
BIC (SWIFT): GIBACZPX 

CAPTCHA
Ochrana před spamem
Zadejte prosím správnou odpověď

Průkazy energetické náročnosti budov PENB

Stavební rozpočty a kalkulace